Body Stress Release

Body stress är spänningar som blivit lagrade i fysiska strukturer i kroppen och påverkar nervsystemet. Det kan leda till smärta, stelhet, domningar och störningar i kroppshållningen.

BSR-utövaren är tränad i att hitta exakt var i kroppen det finns Body Stress och utför där varsamma men bestämda tryck med sina händer. Detta möjliggör för kroppen att frigöra spänningarna och på så sätt främjas nervkommunikationen och självläkningsprocessen. Förbättrad funktion, ökad energi, välmående och hälsa är resultatet.
Folk frågar ofta hur BSR fungerar och om det får att jämföra med några andra metoder som de provat på. För att förstå BSR behöver man verkligen uppleva det.

BSR är en varsam procedur som inte kräver kraftfulla manipulationer av kroppen, massage, medicin eller användande av maskiner. Klienten kan vara fullt påklädd och behålla skorna på. De förundras ofta över att en så varsam teknik kan vara så effektiv.