Årets Stadskärna

Gävle Citysamverkan inledde 2012 ett utvecklingsarbete som går under namnet Årets Stadskärna. Metoden Årets Stadskärna handlar om att kvalitetssäkra stadens samarbete och driva utvecklingen tillsammans med stadens aktörer för att skapa en attraktiv och levande stadskärna. I satsningen ingår fastighetsägarna, handeln och Gävle kommun. Gävle Citysamverkan är projektägare.

”Årets Stadskärna innebär ett systematiskt och långsiktigt åtagande och däri ligger den stora vinsten eftersom det i sig ger stadens intressenter något att samlas kring och fokusera mot.”

Det verkliga startskottet för satsningen gick i januari 2012 i samband med uppstartsresan till Åland. På resan deltog 27 personer och representanter från näringen och kommun, där vi kom överens om att vi tillsammans vill utveckla staden enligt metoden Årets Stadskärna. Det här är en resa på flera år där det i slutändan är vår viktigaste aktör, våra invånare, som avgör om vi har lyckats. Vi hoppas kunna involvera alla som engagerar sig och brinner för Gävles utveckling av stadskärnan.