Handlingsplan

Gävle Centrumsamverkan driver och samordnar kontinuerligt ett antal satsningar. De viktigaste har vi samlat här under. Därutöver planeras varje år en rad insatser kopplat till sina respektive målområden. Vilka de insatserna är kan du se genom om klicka på respektive år i menyn intill.

• Presentkort Gävle City
• Handelsetableringar i city tillsammans med fastighetsägarna
• Projektägare till satsningen Årets Stadskärna
• Aktiva på sociala medier
• Driver www.gavlecity.se och varumärket Gävle City
• Finns på Facebook och Instagram
• Driver Marknadsgruppen (består av medlemsföretag)
• Arrangera 6-8 egna aktiviteter i city varje år
• Medfinansiär till ytterligare 2-4 aktiviteter i city varje år
• Driver Stadsförnyelsegruppen (består av kommun och fastighetsägare)
• Anordnar utbildningar & föreläsningar för medlemsföretag
• Arbetar med julbelysningsfrågor i city
• Arbetar med besöks- och omsättningsmätningar för city.
• Sitter med i bl.a. BRÅ, Bockkommittén, Stationsråd, Marknadsråd för Gävle.
• Aktiv gällande parkeringsfrågor i city
• Aktivera samarbeten och stärka restaurangnäringen