2015

MÅLOMRÅDE 1: SAMVERKAN MELLAN AKTÖRERNA
 = Genomfört

NR. ÅTGÄRD NÄR KONTAKT KLART
2 Inkludera mera, använd social medier. hösten Daniel  
3 Kundpaneler hösten Petra  
4 Ta fram budskapsträd vår/höst Daniel   
5 Ta fram en årskalender för medlemmar hösten Daniel  
6 Arrangera två frukostföreläsningar för medlemmar vår/höst Petra  
7 Inspirationskväll på temat Årets stadskärna våren Daniel  
8 Arrangera cityvandring med stadsförnyelsegruppen hösten Daniel   
9 Medlemskväll, nätverka och fira hösten Petra   
10 Fikaträff för alla fastighetsägare i city sommaren Daniel   
11 Föreläsning i snatteri för butiker sommaren Petra   
13 Trycksaker med Gävle City våren Petra   
14 Nya medlemsavtal på fastighetssidan hösten Petra  
16 Ta fram handlingsplan 2016-2018 hösten Daniel + Petra  
17 Sätt ihop presentation till Årets stadskärna 2015 våren Daniel
18  Driva Marknadsgruppen helår Petra  
19  Samordna Stadsförnyelsegruppen helår Daniel  
21 Ansökan Årets stadskärna 2015 våren Daniel   

MÅLOMRÅDE 2: KNYTA IHOP GATUSTRÅKEN OCH FYSISKA UTVECKLINGSPROJEKT

NR ÅTGÄRD NÄR KONTAKT KLART
1 Utveckla Drottninggatan våren Daniel  
2 Illustrationsskiss för Drottninggatan, den östra delen hösten Daniel Startat
3 Fler sittytor på Stortorget våren Daniel   
4 Arkitekttävlingen avgörs våren Daniel
5 Projektering av Å-rummet/Rådhusesplanaden/Slottstorget Daniel   
6 Färdigställande och inflyttning av Kv Pechlin   
7 Färdigställande av Stadsbad Kommunen   

MÅLOMRÅDE 3: GOD TILLGÄNGLIGHET TILL CITY MED CYKEL, BUSS, BIL OCH TILL FOTS

NR ÅTGÄRD  NÄR  KONTAKT  KLART 
 1 Fria p-platser i P-husen, söndagar  våren Daniel
 2 Titta på utökade samarbeten kring kollektivtrafiken hösten Daniel   
 3 Förankring av digitalt parkeringsledningssystem Daniel     ?
 4 Informationskampanj av p-platser i city hösten Daniel    
 5 Större informationskampanj för SMS som betalningsmedel   
 6 Införa tidsbegränsningar för bil-parkeringar i de mest attraktiva lägena  sommaren Daniel   
 7 Ljuspelare vid entrén till Drottninggatan Daniel    

MÅLOMRÅDE 4: UTVECKLA GÄVLE SOM SHOPPING- OCH DESTINATIONSSTAD

NR ÅTGÄRD NÄR KONTAKT KLART 
 1  Stärka den turistiska upplevelsen i city; Citykartor Daniel  
 2  Stärka den turistiska upplevelsen i city; Börja förankra Wi-Fi Daniel  
 3  Kommunicera lediga lokaler, strajpning Daniel  
 4  Skylta upp Gävle City tydligare med banderoller och flaggor Petra  
 5  Undersök intresset av Stortorget som ett §3-område Daniel  Ej aktuellt
 6  Maxa ut julen Petra  
 7  Samordna julbelysningen 2015 Daniel  
 8  Komplettera nya varumärket med ny slogan för Gävle City Petra   Pågående
 9  Fortsätta utveckla Presentkortet Daniel  
10  Fortsätt stärka och optimera hemsidan för fler besökare Daniel  
11  Fortsätt utveckla #shoppalokalt Daniel