Nyckeltal och Måluppföljning

Besöksutvecklingen i  Gävle city

Bilden nedan visar besöksutvecklingen i januari 2015 jämfört med januari föregående på sex ställen runt om i city. Vi lägger upp nya siffror allt eftersom så att butiker och intresserade kan följa besöksutvecklingen, månad för månad.

besoksutvecklingen_jan

Stadskärneutbudets utveckling

Rubrik 2012 2013 2014 2015
Nya butiker 0 9 9
Nerlagda butiker 1 7 15
Nya Restauranger & caféer 3 4 11
Nerlagda restauranger & caféer 1 2

Vad säger Gävleborna

Gävle har sedan 2001 genomfört större kundundersökningar med besökarna. Senaste undersökningen som genomfördes var november 2014. 379 citybesökare intervjuades om attityder till Gävle city utifrån 21 funktioner inklusive city som helhet. Besökarna rankar utifrån en 4-gradig skala där 4 är mycket bra, 3 är bra, 2 är mindre bra och 1 är dåligt. 2,5 är gränsen för godkänt.

2014 infördes fyra nya funktioner som alla fick höga betyg: Konst och skulpturer i utemiljöer 3,7, Kulturutbud 3,7, Nöjen 3,3 och Tillgänglighet med bil 3,1. Utöver dess nya funktioner fick även Annan service och personlig service i butiker båda 3,6. Även funktioner med busstrafik och cykelmöjligheter får höga betyg, 3,5. Besökaren ger alla 21 funktioner godkänt eller bättre.

Funktioner som visat på en särskilt god utveckling sedan starten med Årets stadskärna 2012 är:

– Personlig service i butik, +0,2 (ökat konstant sedan 2007)
– Annan service, +0,2
– Busstrafik, +0,2
– Parkeringsmöjligheter +0,5
– Cykelmöjligheter, +0,9
– Utsmyckning torg och gator, +0,2
– Belysning, +0,2 (Satsningarna på julbelysningen)

Snittbetyget för alla funktioner har ökat markant de senaste fem åren, från 2,8 år 2007 till 3,2 år 2014. Intressant i sammanhanget är att Gävle får bättre betyg än Stockholm i sex av funktionerna. Detta gäller främst parkeringsmöjligheter, cykelmöjligheter och tillgång till toaletter. Endast två funktioner ges lägre betyg, nämligen trygghet och butiker.

Undersökningen som återkommande genomförs av Thorén Business School ger en kompletterande bild. I undersökningen som genomfördes i januari 2014 där 329 Gävlebor tillfrågades uppgav 85 % att det finns ett bra utbud i Gävle city och att det är trevligt att handla här.

Medlemsutveckling

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antal medlemsföretag 130 138 150 178 193 197