Styrgruppen

Stefan Öberg, Castellum.
e-post: stefan.oberg@castellum.se

Jennie Järverud, Diös. Ordf. Gävle Centrumsamverkan
e-post: jennie.jarverud@dios.se

Jenny Nordquist, Sotlugg & linlugg.
e-post: info@sotluggolinlugg.se

Åsa Sundell, Fico.
e-post: sunhen@bredband.net

Curt Hasselgren, Rosmarins Hudvård
e-post: curt.Hasselgren@rosmarin.se

Åsa Larsson, Bygglovschef.
e-post: asa.a.larsson@gavle.se

Chef för Trafik och tillstånd på Gävle Kommun. Leder stadsförnyelsegruppen.

Karl Blad, chef för Gata och park på Gävle Kommun.
e-post: karl.blad@gavle.se

Maria Qvarfordt Öberg, Destinationsutvecklare, Gävle kommun
e-post: maria.qvarfordt_oberg@gavle.se

Daniel Swärd, leder styrgruppen Årets stadskärna.
e-post: daniel@gavlecity.se
tfn: 070-685 34 00