Gävle mot Narkotika

Kampanjen Gävle mot narkotika tar plats den 27 maj till 2 juni 2024. Där kommer Gävle kommun tillsammans med polisen och andra aktörer ta ställning mot narkotikabruket i Gävle kommun. Syftet är att medvetandegöra och skapa samtal om användningen och konsekvenserna därtill. Gävle Citysamverkans medlemmar är självklart med och tar ställning. Gör det du med.

Läs mer nedan på Gävle Kommuns hemsida.