Om

En allt hårdare konkurrens om verksamheter, arbetskraft och besökare kräver samverkan för att skapa goda utvecklingsförutsättningar för Gävle city.

Gävle Centrumsamverkan AB är en samverkansorganisation som med våra 165 butiker och restauranger, 15 fastighetsägare i samarbete med Gävle kommun verkar för att utveckla Gävle City.

Gävle Centrumsamverkan ska vara en central aktör för att Gävle ska bli en av de främsta kommunerna i Sverige, inom stadskärneutveckling. Gävle Centrumsamverkans värdeord sedan startåret 1997 och för det fortsatta arbetet har och kommer fortsätta vara samverkan, utveckling och erkännande.