Medlemsförmåner

Som medlem stödjer du utvecklingen i Gävle City och Gävle Centrumsamverkans arbete ”för ett levande & vackert city”. Tillsammans ska vi öka antalet besökare till Gävle City med 15 procent till 2015. Med medlemskap i Centrumsamverkan följer också en rad medlemsförmåner.

medlemsformaner