Organisation

Gävle Centrum Samverkan är en ideell förening som äger ”Gävle Centrum Samverkan Service AB” i vilket den operativa verksamheten bedrivs. Den nuvarande organisationen bildades formellt 1997. För närvarande är medlemsantalet ca 200 fastighetsägare, företag, organisationer och myndigheter. Föreningens arbetsområde är Gävle City.

organisationsbild

Utöver de arbetsgrupper som finns beskrivna i högermenyn så ingår Gävle centrumsamverkan även i följande forum: Arbetsgruppen för Rådhuset, BRÅ, Turistrådet, Stadsmiljögruppen, Bockkommittén, Mer Jul i Gävle, Parkeringspolicyforum, Juryn för Arkitekttävlingen, Centrumplanen, Stationsrådet, Svenska Stadskärnor, Key Cities Group, Centrumutvecklare.se, och KCG Marknad.

Vår organisation är sedan november 2012, QM1 kvalitetscertifierad av Svenska Stadskärnor.
Centrumsamverkan jobbar i enlighet med Svenska Stadskärnors modell ”årets stadskärna”.