Marknadsgruppen

Syfte

Avsikten med Marknadsgruppen är del att aktivera handeln genom händelser, arrangemang och utsmyckning. Men också att skapa en grupp som är mer strategisk och långsiktig i sitt agerande inom just aktiviteter, utsmyckning och marknadsföring. Gruppens övergång från en Aktivitetsgrupp till en Marknadsgrupp skedde februari 2014. De aktiviteter som planeras och genomförs av gruppen ska huvudsakligen finansieras av butiker/restaurang.

Deltagare

Butiker, restauranger, kultur & Fritid, turismen, landskapsarkitekter, trafik & tillstånd, kultur & fritid och centrumsamordnarna. Gruppen leds av Petra Ederborg. Totalt 20-talet deltagare från hela Gävle city.

Mötestillfällen

Gruppen träffas första torsdagen varje månad.

Frågor som drivs i gruppen

Driva och utveckla aktiviteter, fungera som samverkansorgan för händelser och arrangemang i city, fungera som rådgivande i utsmyckningsfrågor, rådgivande instans för Presentkortet, beslutande i hur Centrumsamverkan annonser i samband med aktiviteter, initiera och samordna marknad- och kommunikationsprojekt, fungera som rådgivande instans för turismfrågor som berör företagen i city samt själv driva utvecklingen för city ska bli mer turistmogen destination, arrangera föreläsningar och insatser för ökad sammanhållning och vara en grupp där tillståndsfrågor för butiker & restauranger bollas.