Styrelsen

Syfte

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, samordningsfunktionen samt intern och extern information.

Deltagare

Styrelsen består av sex ledamöter. Två av dessa kommer från fastighetsägare, två kommer från gallerior, butik, restaurang och två är representanter från Gävle kommun. Citysamordnarna ingår inte i styrelsen (adjungerad).

Jennie Järverud, Diös (ordförande)
Gabriel Larsson, Fastighetsrepresentant
Åsa Sundell, Fico
Fredrik Bäckström, Helt Enkelt
Eva Jackson, Gävle kommun
Malin Schönning, Gävle kommun

Mötestillfällen

Styrelsen träffas ca en gång per kvartal. Varje år hålls också ett förlängt styrelsemöte för en särskild strategidag tillsammans med deltagarna förarbetsgruppen för Årets stadskärna.

Frågor som drivs i gruppen

Ansvar och uppföljning av föreningens ekonomi, initiera och besluta om insatser som har stor påverkan för city eller föreningens organisation. Föreningens arbete bedrivs genom tre grupper. Respektive grupp upprättar årligen budget för sin verksamhet som ska godkännas av styrelsen. Varje arbetsgrupp har i uppdrag att inför varje verksamhetsår specificera ett antal saker/mål.