Vision

”Gävle är ett city med värme, där besökaren möter vimmel & puls. Färg & ljud skapar överraskningar. Energi, hälsa & idrott genomsyrar staden som gärna testar det nya.”

Visionen antogs under uppstartsresan 2012 där 30-talet aktörer från näringen, fastighetsägare, tjänstemän och politiker deltog.

Övergripande mål

  1. Gävle Centrumsamverkan har som huvudmål att från 2013 till och med 2018 öka antalet besökare till city med 15 procent.
  2. Gävle ska söka och bli Årets stadskärna under 2016. (Reviderat; Gävle nominerades av juryn 2015. Vi vann inte men fortsätter jobba efter modellen Årets stadskärna. Inget nytt ansökningsår är bestämt.)

Förverkligande av de övergripande målen bygger på framgång inom följande fyra målområden.
Centrumsamverkans fyra målområden

  1. Ökad samverkan mellan aktörerna.
  2. Knyta ihop gatustråken och fysiska utvecklingsprojekt.
  3. God tillgänglighet till city med cykel, buss, bil och till fots.
  4. Utveckla Gävle som shopping- och destinationsstad.

Till varje målområde kopplas en rad åtgärder, insatser och måluppföljningskriterier.
Följ Gävle Citys utveckling, läs mer om Årets Stadskärna