Samarbetspartners

Gävle kommun

Gävle kommun är medfinansiär till Gävle centrumsamverkan och är en drivande aktör inom stadsutvecklingsfrågor.
Länk till Gävle kommun www.gavle.se
Facebook: gavlestad
Instagram: gavlestad

Gävle Convention Bureau

Gävle Convention Bureau är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att utveckla mötesindustrin i Gävle/Sandviken. GCB är en oberoende part mellan dig som mötesarrangör och de lokala aktörerna inom mötesindustrin.
Länk till Gävle Convention Bureau www.gavlecvb.se

Marknadsplats Gävle

Marknadsplats Gävle (MPG) är ett samarbete mellan Gävles större fastighetsägare och Gävle kommun. Samarbetets syfte är att utveckla Gävle som etableringsort och driva etableringar till Gävle.
Länk till Marknadsplats Gävle >>

Visitgavle

Visitgavle är Gävles officiella besöksguide och portal för dig som besöker Gävle, Gästrikland med närområde. På visitgavle hittar du vad som händer i Gävle. Här bokar du olika paket, hotellrum och biljetter till aktuella evenemang.
Länk till Visitgavle www.visitgavle.se