Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken gäller tillsvidare!

Smittskyddet i Region Gävleborg förlänger den regionala rekommendationen om användandet av munskydd. Rekommendationen som gällde till och med den 10 mars förlängs nu tills smittläget förbättrats.

Med anledning av den snabba smittspridningen i Gävleborg införde smittskyddsläkaren den 23 februari skärpta regionala rekommendationer fram till och med den 10 mars 2021. Rekommendationen förlängs nu tills vidare. Den gäller användande av munskydd i länet där avstånd inte kan hållas under en längre tid, såsom i kollektivtrafiken.

Spridningen av covid-19 ökar igen i Gävleborgs län och det finns en stor samhällsspridning. Mot bakgrund av detta beslutar Smittskyddsläkaren i Gävleborg att införa nya skärpta regionala rekommendationer som gäller från 23 februari till 10 mars.

X-trafiks resenärer rekommenderas att alltid använda munskydd när de reser, oavsett tid på dygnet. Rekommendationen gäller personer födda 2004 och tidigare. 

De nya skärpta rekommendationerna har beslutats i samråd mellan Folkhälsomyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län. De regionala rekommendationerna ska ses som en lokal förstärkning av Folkhälsomyndighetens gällande allmänna föreskrifter och råd.

Eget ansvar

Har du glömt munskydd?X-trafik kommer inte tillhandahålla munskydd ombord på bussar och tåg. Skulle du ha glömt ditt munskydd finns det möjlighet att hämta på något av X-trafiks kundcenter mot uppvisande av giltig biljett. Tillgången kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.

Fortsätt att följa de råd som du har fått tidigare även när du bär munskydd:

  • Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
  • Avstå onödiga resor med kollektivtrafiken.
  • Håll avstånd och undvik att resa under rusningstid. 

Ta hand om er.