Hållplatser och tidtabeller!

Här hittar du tidtabeller för bussarna i City:https://xtrafik.se/tidtabeller

/X-trafik, en del av Region Gävleborg