Om Gävle City

I Gävle City finns över 210 butiker, caféer och restauranger. Därtill tillkommer 100 serviceföretag, museer, bibliotek, torgytor, gröna oaser och spännande gatustråk som alla när man börjar tittar har något särskilt att erbjuda. Utbudet, mångfalden och de många dimensioner som bara kan upplevas i en stadskärna både engagerar och inspirerar.

Mixen är styrkan med city och alla aktörer spelar en viktig del. Gävle City är det som enar oss och här på webbplatsen kommer vi tillsammans med aktörerna i city att berätta om mycket av det som händer och det som finns att upptäcka i Gävle City.

Varumärket Gävle City och webbplatsen gavlecity.se drivs av Gävle Citysamverkan. För att stärka city har vi också kopplat på en rad produkter som Facebook, Instagram, Presentkort och en variation av händelser och arrangemang i city. Gävle City välkomnar dig!